Sendy là gì? các bước cài đặt Sendy email marketing

1. Sendy là gì?

Sendy là một hệ thống email marketing với đầy đủ các chức năng cần thiết cũng như nhu cầu nâng cao, cho phép bạn nhập liệu và quản lý email, tự động gửi email tới người theo dõi ( autoresponder), tạo các chiến dịch quảng cáo dễ dàng, nhúng và quản lý người theo dõi (subscribe) linh hoạt.

3. Hướng dẫn sử dụng Sendy

Đến đây toi cũng đoán được rằng các bạn đang thắ mắc vậy cài đặt Sendy như thế nào phải không? Để cài đặt Sendy thì cần trải qua những bước cơ bản sau:

Bước 1: Thiết lập config.php

 1. Tải xuống ứng dụng Sendy bằng đường link trong email cấp quyền của bạn, sau đó bạn giải nén nó.
 2. Trong thư mục /includes/, mở tệp config.php trong bất kỳ trình soạn thảo hoặc code editor.
 3. Trong tệp bạn vừa mở, hãy cài đặt APP_PATH (URL nơi Sendy sẽ được truy cập từ đó) và thông tin đăng nhập MySQL của bạn.

Bước 2: Upload Sendy

Bước 3: Cài đặt phân quyền truy cập folder tải lên

Hình ảnh, tệp đính kèm và tải lên CSV yêu cầu quyền / uploads / thư mục được đặt thành 777.

Bước 4: Cài đặt Sendy

 1. Truy cập cài đặt Sendy. Ví dụ: Nếu bạn đã tải Sendy lên https://yourdomain.com/sendy, truy cập vào link để cài đặt
  2.Chú ý:* Nếu trang cài đặt của bạn không tải được, hãy truy cập https://your_sendy_installation_url/_compatibility.php?i=1 để xem tiện ích mở rộng nào chưa được cài đặt trên server của bạn và yêu cầu host của bạn cài đặt chúng.
 2. Khoá cấp quyền (key) nằm trong email đã được gửi cho bạn sau khi bạn mua dịch vụ.
 3. Bạn sẽ được yêu cầu chỉ định email và mật khẩu. Đây sẽ là thông tin đăng nhập Sendy của bạn.
 4. Bạn có thể điền Key ID truy cập AWS và Khóa truy cập bí mật AWS sau nếu bạn chưa đăng ký Dịch vụ web Amazon (chúng tôi sẽ đề cập đến bước này trong bước tiếp theo).
 5. Nhấp vào “Install now” (cài đặt ngay) để tiếp tục

Bước 5: Đăng nhập vào Amazon Web Services (AWS) và tạo IAM Credentials.

 • Đăng ký tài khoản Amazon Web Services (AWS) nếu bạn chưa có. Nhấp vào nút Tạo tài khoản AWS mới (Create a new AWS account) hoặc ở trang đăng nhập để đăng ký.
 • Sau khi đăng ký, bạn đã sẵn sàng kết nối Sendy bằng tài khoản AWS của mình. Để làm như vậy, bạn cần tạo một cặp ‘IAM Credentials‘ cho cài đặt Sendy của bạn. Bắt đầu bằng cách truy cập bảng điều khiển Amazon IAM
 • Khi bạn đã tạo thông tin đăng nhập IAM credentials, hãy sao chép và dán chúng vào trang cài đặt hoặc cài đặt Sendy của bạn (trong Thông tin xác thực dịch vụ web của Amazon).
  Sendy sẽ có quyền truy cập để gửi email của bạn thông qua Amazon SES cũng như thiết lập trả lại và xử lý khiếu nại với Amazon SNS.
 • Cuối cùng, bạn sẽ cần yêu cầu Amazon tăng Giới hạn gửi SES của bạn để đưa tài khoản Amazon SES của bạn ra khỏi “sandbox mode“.
  Sau đó, bạn sẽ có thể gửi đến và từ bất kỳ địa chỉ email nào cũng như tăng giới hạn gửi hàng ngày của bạn từ 200 mỗi ngày đến bất kỳ số nào bạn cần

Nguồn: ​https://thuemaychuao.net/sendy-la-gi-cac-buoc-cai-dat-sendy-email-marketing/