Plugin WP Extra có phần **Thêm nofollow và mở trang mới ? ** Mình có một số liên kết muốn để **dofollow **thì làm sao vậy mọi người ? #help

Plugin WP Extra có phần **Thêm nofollow và mở trang mới ? ** Mình có một số liên kết muốn để **dofollow **thì làm sao vậy mọi người ? #help
0

Câu hỏi từ Group FB:
Plugin WP Extra có phần **Thêm nofollow và mở trang mới ? **

Mình có một số liên kết muốn để **dofollow **thì làm sao vậy mọi người ?

#help
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/585668785467350/