Plugin thêm trường xác thực số điện thoại khi tạo user

Câu hỏi:
Mấy bác cho e hỏi có plugin hay từ khóa nào để thêm trường xác thực số điện thoại khi tạo user ko ạ
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Mấy bác cho e hỏi có plugin hay từ khóa nào để thêm trường xác thực số điện thoại khi tạo user ko ạ