Plugin nào rút gọn link từ domain A.com sang B.com cho từng user không ạ kiểu như facebook.com và fb.me í ạ

Plugin nào rút gọn link từ domain A.com sang B.com cho từng user không ạ kiểu như facebook.com và fb.me í ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Plugin nào rút gọn link từ domain A.com sang B.com cho từng user không ạ kiểu như facebook.comfb.me í ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/780289969338563/