Plugin Membership

Plugin Membership
0

Mình muốn tìm 1 plugin hỗ trợ dạng membership, thành viên đăng ký mới nhìn thấy content trong bài viết, có plugin nào như vậy không mọi người ?