Plugin hiển thị lượt xem (Post Views Count)

Ưu điểm: nhanh gọn lẹ không cần cấu hình thêm, đặc biệt hỗ trợ Cache