(Phạm Hùng_HN) ITS GLOBAL tuyển Frontend (html/css/wordpress/php) lương 13-20TR, thứ2-thứ6 phuongtt_hr@its-global.vn Link mô tả cv: https://bitly.com.vn/75i0t8

(Phạm Hùng_HN) ITS GLOBAL tuyển Frontend (html/css/wordpress/php) lương 13-20TR, thứ2-thứ6 phuongtt_hr@its-global.vn Link mô tả cv: https://bitly.com.vn/75i0t8
0

Câu hỏi từ Group FB:
(Phạm Hùng_HN)
ITS GLOBAL tuyển Frontend (html/css/wordpress/php) lương 13-20TR, thứ2-thứ6
phuongtt_hr@its-global.vn
Link mô tả cv: https://bitly.com.vn/75i0t8
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/744682226232671/