Ở group có ai dùng plugin wp automatic k? Cho mình xin hướng dẫn cách thiết lập cấu hình với, mình xem trên YT lấy về lỗi nhiều quá

Câu hỏi từ Group FB:
Ở group có ai dùng plugin wp automatic k? Cho mình xin hướng dẫn cách thiết lập cấu hình với, mình xem trên YT lấy về lỗi nhiều quá
Nguồn: Redirecting...