Nhóm mình có bạn nào nhận chỉnh sửa, tối ưu website giá sinh viên không ạ? Mình cần cài lại cái site phục vụ miễn phí cho cộng đồng ạ. Ai làm được giá sv ib mình với? Mình cảm ơn ạ!

Nhóm mình có bạn nào nhận chỉnh sửa, tối ưu website giá sinh viên không ạ? Mình cần cài lại cái site phục vụ miễn phí cho cộng đồng ạ. Ai làm được giá sv ib mình với? Mình cảm ơn ạ!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Nhóm mình có bạn nào nhận chỉnh sửa, tối ưu website giá sinh viên không ạ? Mình cần cài lại cái site phục vụ miễn phí cho cộng đồng ạ. Ai làm được giá sv ib mình với?
Mình cảm ơn ạ!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/810406896326870/