Nhóm mình có ai nhận code web kiểu này ko ạ.

Nhóm mình có ai nhận code web kiểu này ko ạ.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Nhóm mình có ai nhận code web kiểu này ko ạ.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/672732056761022/