Nhờ mọi người chỉ e cách làm khung viền trang trong theme flatsome ạ, e cám ơn

Câu hỏi từ Group FB:
Nhờ mọi người chỉ e cách làm khung viền trang trong theme flatsome ạ, e cám ơn
Nguồn: Redirecting...