[ Nhờ anh Tiến trung gian] Anh chị nào trong nhóm có dịch vụ kéo member Telegram không ạ, em cần kéo 10k member . Xin cảm ơn !!

[ Nhờ anh Tiến trung gian] Anh chị nào trong nhóm có dịch vụ kéo member Telegram không ạ, em cần kéo 10k member . Xin cảm ơn !!
0

Câu hỏi từ Group FB:
[ Nhờ anh Tiến trung gian]
Anh chị nào trong nhóm có dịch vụ kéo member Telegram không ạ, em cần kéo 10k member .
Xin cảm ơn !!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/754280018606225/