Newbie: mình đã có domain. Mà muốn sử dụng nó để làm giao diện trên Wordpress mà hình như không được. Hay là gói free ko dùng được domain của mình nhỉ? Mn giúp em với

Câu hỏi từ Group FB:
Newbie: mình đã có domain. Mà muốn sử dụng nó để làm giao diện trên Wordpress mà hình như không được.
Hay là gói free ko dùng được domain của mình nhỉ?
Mn giúp em với
Nguồn: Redirecting...