Nếu giờ muốn xóa từ khóa bài viết đã lên google làm lại từ khóa đó index lại có ảnh hưởng hay có tác dụng gì không mn

Câu hỏi từ Group FB:
Nếu giờ muốn xóa từ khóa bài viết đã lên google làm lại từ khóa đó index lại có ảnh hưởng hay có tác dụng gì không mn
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ | Nếu giờ muốn xóa từ khóa bài viết đã lên google làm lại từ khóa đó index lại có ảnh hưởng hay có tác dụng gì khô...