Nếu bạn thường xuyên nghe nhạc trong lúc làm việc hãy bật chức năng ẩn của Chrome lên nhé. Đảm bảo tiện lợi vô cùng :)

Nếu bạn thường xuyên nghe nhạc trong lúc làm việc hãy bật chức năng ẩn của Chrome lên nhé. Đảm bảo tiện lợi vô cùng :)
0

Câu hỏi từ Group FB:
Nếu bạn thường xuyên nghe nhạc trong lúc làm việc hãy bật chức năng ẩn của Chrome lên nhé. Đảm bảo tiện lợi vô cùng :slight_smile:

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/540785413289021/