Mọi người ơi web em load rất chậm 4 giây có cách nào để khắc phục không ạ #wpvn_help

Mọi người ơi web em load rất chậm 4 giây có cách nào để khắc phục không ạ #wpvn_help
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người ơi web em load rất chậm 4 giây có cách nào để khắc phục không ạ
#wpvn_help
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/557314888302740/