Mọi người ơi, mỗi lần viết content xong dưới mỗi bài có 1 phần đặc biệt nói về cách liên hệ với công ty gọi là phần kí. Làm sao để chèn thông tin đó nhanh hơn và khi công ty sửa thì chỉ cần sửa 1 lần là tất cả bài viết thay đổi ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người ơi, mỗi lần viết content xong dưới mỗi bài có 1 phần đặc biệt nói về cách liên hệ với công ty gọi là phần kí. Làm sao để chèn thông tin đó nhanh hơn và khi công ty sửa thì chỉ cần sửa 1 lần là tất cả bài viết thay đổi ạ
Nguồn: Redirecting...