Mọi người ơi cho mình hỏi mình đã cài đặt SMTP hoàn thành xác minh 2 bước nhưng điền form popup gửi mail vẫn không được. Mọi người có thể hướng dẫn mình với

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người ơi cho mình hỏi mình đã cài đặt SMTP hoàn thành xác minh 2 bước nhưng điền form popup gửi mail vẫn không được. Mọi người có thể hướng dẫn mình với
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/863564454344447/