Mọi người ơi cho mình hỏi. Có ai có plugin rank math phù hợp cho phiên bản WordPress 5.2 đổ xuống cho mình xin với ạ ?

Mọi người ơi cho mình hỏi. Có ai có plugin rank math phù hợp cho phiên bản WordPress 5.2 đổ xuống cho mình xin với ạ ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người ơi cho mình hỏi. Có ai có plugin rank math phù hợp cho phiên bản WordPress 5.2 đổ xuống cho mình xin với ạ ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/756522621715298/