Mọi người có theme nào chuyên video, có hổ trợ phát trực tiếp bằng obs không ạ ?

Câu hỏi:
Mọi người có theme nào chuyên video, có hổ trợ phát trực tiếp bằng obs không ạ ?
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Mọi người có theme nào chuyên video, có hổ trợ phát trực tiếp bằng obs không ạ