mọi người có plugin nào thể hiện product woo dưới dạng carosel mà mình có thể chỉnh sâu về font chữ, hình ảnh, kích cỡ, màu sắc title và giá không ạ

Câu hỏi từ Group FB:
mọi người có plugin nào thể hiện product woo dưới dạng carosel mà mình có thể chỉnh sâu về font chữ, hình ảnh, kích cỡ, màu sắc title và giá không ạ
Nguồn: Redirecting...