Mọi người cho mình hỏi, site wordpress của mình tự động tạo dấu ? sau /. Ví dụ abc .com/?bai-viet Vì vậy không thể xem bất kỳ bài viết hay sp nào. Cái này mình cần xem lại phần nào? Cảm ơn.

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho mình hỏi, site wordpress của mình tự động tạo dấu ? sau /.
Ví dụ abc .com/?bai-viet
Vì vậy không thể xem bất kỳ bài viết hay sp nào. Cái này mình cần xem lại phần nào? Cảm ơn.
Nguồn: Redirecting...