mọi người cho mình hỏi mình muốn up 1 tên miền mới vào host và xóa hẳn tên miền cũ ra khỏi host thì làm thế nào? mình đang dùng hawkhost

mọi người cho mình hỏi mình muốn up 1 tên miền mới vào host và xóa hẳn tên miền cũ ra khỏi host thì làm thế nào? mình đang dùng hawkhost
0

Câu hỏi từ Group FB:
mọi người cho mình hỏi mình muốn up 1 tên miền mới vào host và xóa hẳn tên miền cũ ra khỏi host thì làm thế nào? mình đang dùng hawkhost
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/555709858463243/