Mọi người cho mình hỏi là có plugin nào có thể auto post từ WP lên group zalo ko ạ? Kiểu như hễ có bài viết mới được publish ở wordpress thì sẽ tự động chat trong nhóm zalo kèm theo link xem bài viết ấy. Cảm ơn mọi người đã xem tin !

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho mình hỏi là có plugin nào có thể auto post từ WP lên group zalo ko ạ?

Kiểu như hễ có bài viết mới được publish ở wordpress thì sẽ tự động chat trong nhóm zalo kèm theo link xem bài viết ấy. Cảm ơn mọi người đã xem tin !
Nguồn: Redirecting...