Mọi người cho mình hỏi host mình chứa 3 website, 1domain bị cảnh báo đỏ,lừa đảo từ google thì các website khác có bị ảnh hưởng ko

Mọi người cho mình hỏi host mình chứa 3 website, 1domain bị cảnh báo đỏ,lừa đảo từ google thì các website khác có bị ảnh hưởng ko
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho mình hỏi host mình chứa 3 website, 1domain bị cảnh báo đỏ,lừa đảo từ google thì các website khác có bị ảnh hưởng ko
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/627778624589699/