mọi người cho mình hỏi có plugin nào chuyển đổi đơn vị tiền theo tỷ giá hàng ngày . với thiết lập để ip nước nào vào thì sẽ hiển thị đơn vị tiền tệ luôn của nước đó . mình cảm ơn .😍

Câu hỏi từ Group FB:
mọi người cho mình hỏi có plugin nào chuyển đổi đơn vị tiền theo tỷ giá hàng ngày . với thiết lập để ip nước nào vào thì sẽ hiển thị đơn vị tiền tệ luôn của nước đó . mình cảm ơn .:heart_eyes:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/853172142050345/