Mọi người cho mình hỏi, có cách nào để xoá những vài ko được index hàng loạt không. Có tool nào có sẵn hoặc có bạn nào nhận viết thì inbox giúp mình nha

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho mình hỏi, có cách nào để xoá những vài ko được index hàng loạt không. Có tool nào có sẵn hoặc có bạn nào nhận viết thì inbox giúp mình nha
Nguồn: Redirecting...