Mọi người cho mình hỏi chi phí tạo 1 website dùng để chia sẻ tài liệu thì khoảng bao nhiêu tiền vậy ạ?

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho mình hỏi chi phí tạo 1 website dùng để chia sẻ tài liệu thì khoảng bao nhiêu tiền vậy ạ?
Nguồn: Redirecting...