Mọi người cho mình hỏi cái đánh giá * web mình lên 1 số máy thì hiện, 1 số máy thì trắng còn 1 số máy iphone thì hiển thị icon mặt người có cách nào fix ko ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho mình hỏi cái đánh giá * web mình lên 1 số máy thì hiện, 1 số máy thì trắng còn 1 số máy iphone thì hiển thị icon mặt người có cách nào fix ko ạ
Nguồn: Redirecting...