mọi người cho hỏi mình muốn làm website như thế này thì flatsome làm được không nhỉ https://thegioixedien.com.vn/ và cần thêm những plugin gì vậy!

mọi người cho hỏi mình muốn làm website như thế này thì flatsome làm được không nhỉ https://thegioixedien.com.vn/ và cần thêm những plugin gì vậy!
0

Câu hỏi từ Group FB:
mọi người cho hỏi mình muốn làm website như thế này thì flatsome làm được không nhỉ https://thegioixedien.com.vn/ và cần thêm những plugin gì vậy!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/733721850662042/