Mọi người cho em xin nơi thuê hosting có ver php8.1+ với có thể cài thêm extention với ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho em xin nơi thuê hosting có ver php8.1+ với có thể cài thêm extention với ạ
Nguồn: Redirecting...