Mọi người cho em hỏi với ạ! Hiện tại em đang tạo một table mới bằng plugin để thay thế cho bảng wp-user, mình có thể thay đổi kết nối của admin từ bảng cũ sang bảng mới đc k ạ?

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho em hỏi với ạ! Hiện tại em đang tạo một table mới bằng plugin để thay thế cho bảng wp-user, mình có thể thay đổi kết nối của admin từ bảng cũ sang bảng mới đc k ạ?
Nguồn: Redirecting...