Mọi người cho em hỏi với ạ! Em đang tạo 1 bảng mới tên customer dưới db Giờ em muốn quản lí table đó trong wp-admin giống wp_user thì em nên phải làm sao ạ? Em cám ơn mng ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho em hỏi với ạ!
Em đang tạo 1 bảng mới tên customer dưới db
Giờ em muốn quản lí table đó trong wp-admin giống wp_user thì em nên phải làm sao ạ?
Em cám ơn mng ạ
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ | Mọi người cho em hỏi với ạ