Mọi người cho em hỏi làm thế nào khi rê chuột trên giao diện PC vào một sản phẩm bất kỳ ảnh nó tự đổi qua ảnh khác để thể hiện thêm góc nhìn khác của sản phẩm đó (ảnh thứ 2 slide). Thêm code nào vào thì được vậy ạ. Em cảm ơn. Demo:

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho em hỏi làm thế nào khi rê chuột trên giao diện PC vào một sản phẩm bất kỳ ảnh nó tự đổi qua ảnh khác để thể hiện thêm góc nhìn khác của sản phẩm đó (ảnh thứ 2 slide). Thêm code nào vào thì được vậy ạ. Em cảm ơn.
Demo:
Nguồn: Redirecting...