Mọi người cho em hỏi, làm sao để set default tự động add blocks mỗi khi tạo một bài post mới vậy ạ ? Ví dụ : ---New Post ---+ Block 1 ---+ Block 2 ---+ Block 3 Các block được thêm tự động mỗi khi người dùng tạo bài post mới, không phải add thủ công.

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho em hỏi, làm sao để set default tự động add blocks mỗi khi tạo một bài post mới vậy ạ ?
Ví dụ :
—New Post
—+ Block 1
—+ Block 2
—+ Block 3
Các block được thêm tự động mỗi khi người dùng tạo bài post mới, không phải add thủ công.
Nguồn: Redirecting...