Mọi người cho em hỏi làm sao để chèn liên kết nội bộ (trong cùng 1 trang) bằng nút button của flatsome vậy! Xin cảm ơn ạ!

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho em hỏi làm sao để chèn liên kết nội bộ (trong cùng 1 trang) bằng nút button của flatsome vậy! Xin cảm ơn ạ!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/553823241985238/