Mọi người cho em hỏi là nếu muốn chia từng bài viết cho từng trang riêng biệt khác nhau thì dùng plugin gì ạ ?

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho em hỏi là nếu muốn chia từng bài viết cho từng trang riêng biệt khác nhau thì dùng plugin gì ạ ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/627753561258872/