Mọi người cho em hỏi là giữa iTheme Security và Wordfence thì mọi người thấy plugin nào giúp bảo mật website tốt hơn ạ?

Mọi người cho em hỏi là giữa iTheme Security và Wordfence thì mọi người thấy plugin nào giúp bảo mật website tốt hơn ạ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho em hỏi là giữa iTheme Security và Wordfence thì mọi người thấy plugin nào giúp bảo mật website tốt hơn ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/586713052029590/