Mọi người cho em hỏi. Em nên tạo child theme trước khi import demo hay sau khi import demo của theme ạ!

Mọi người cho em hỏi. Em nên tạo child theme trước khi import demo hay sau khi import demo của theme ạ!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho em hỏi. Em nên tạo child theme trước khi import demo hay sau khi import demo của theme ạ!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/565196534181242/