Mọi người cho em hỏi. Em có dùng qua 1 theme khi em tạo page nó cho em chọn giao diện ở phần chỉnh sửa nhanh của page và em dùng widget lên cái page đó thì những page blog hay front page ko ảnh hưởng. Mọi người cho em hỏi chức năng đó gọi là gì ạ.

Mọi người cho em hỏi. Em có dùng qua 1 theme khi em tạo page nó cho em chọn giao diện ở phần chỉnh sửa nhanh của page và em dùng widget lên cái page đó thì những page blog hay front page ko ảnh hưởng. Mọi người cho em hỏi chức năng đó gọi là gì ạ.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho em hỏi. Em có dùng qua 1 theme khi em tạo page nó cho em chọn giao diện ở phần chỉnh sửa nhanh của page và em dùng widget lên cái page đó thì những page blog hay front page ko ảnh hưởng. Mọi người cho em hỏi chức năng đó gọi là gì ạ.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/572773126756916/