Mọi người cho em hỏi: e dùng theme flatsome, plugin litespeed cache. Dùng trình duyệt ẩn danh thì không hiện Banner ạ. Khi đăng nhập admin thì lại hiện đẹp như thế này ạ. Ai từng bị chỉ em cách khắc phục với ạ. Em cám ơn!

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho em hỏi: e dùng theme flatsome, plugin litespeed cache. Dùng trình duyệt ẩn danh thì không hiện Banner ạ.
Khi đăng nhập admin thì lại hiện đẹp như thế này ạ.
Ai từng bị chỉ em cách khắc phục với ạ.
Em cám ơn!
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ | Mọi người cho em hỏi: e dùng theme flatsome, plugin litespeed cache