Mọi người cho em hỏi e có tạo các blog pót tương ứng với các category và em có tạo single.php để custom trang view detail post . Nhưng khi bấm vào link post detail để xem thì lại không nhận trang single.php! Mong mọi ng chỉ giáo ạ!

Mọi người cho em hỏi e có tạo các blog pót tương ứng với các category và em có tạo single.php để custom trang view detail post . Nhưng khi bấm vào link post detail để xem thì lại không nhận trang single.php! Mong mọi ng chỉ giáo ạ!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho em hỏi e có tạo các blog pót tương ứng với các category và em có tạo single.php để custom trang view detail post . Nhưng khi bấm vào link post detail để xem thì lại không nhận trang single.php!
Mong mọi ng chỉ giáo ạ!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/591056541595241/