Mọi người cho em hỏi? Có cách nào tắt phân trang bài viết chỉ cho hiện 1 trang thôi đc không?

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho em hỏi?
Có cách nào tắt phân trang bài viết chỉ cho hiện 1 trang thôi đc không?
Nguồn: Redirecting...