Mọi người cho em hỏi anh có biết cách nào add code javascript vào cửa sổ modal khi ấn quickview trong wordpress không ạ, nếu có cho em xin từ khóa hay cách làm với.

Mọi người cho em hỏi anh có biết cách nào add code javascript vào cửa sổ modal khi ấn quickview trong wordpress không ạ, nếu có cho em xin từ khóa hay cách làm với.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho em hỏi anh có biết cách nào add code javascript vào cửa sổ modal khi ấn quickview trong wordpress không ạ, nếu có cho em xin từ khóa hay cách làm với.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/665188454182049/