Mọi người cho e hỏi trong Group mình có công ty nào trong Group mình uy tín nhận bảo mật Website, chống Hack, tra soát mã độc với Shell trên Web không ạ?

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho e hỏi trong Group mình có công ty nào trong Group mình uy tín nhận bảo mật Website, chống Hack, tra soát mã độc với Shell trên Web không ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/842542926446600/