mọi người cho e hỏi , e muốn set plugin Yith woo frequently bought together cho tất cả sản phẩm với Product type là Use related thì làm như nào ạ. e cảm ơn.

mọi người cho e hỏi , e muốn set plugin Yith woo frequently bought together cho tất cả sản phẩm với Product type là Use related thì làm như nào ạ. e cảm ơn.
0

Câu hỏi từ Group FB:
mọi người cho e hỏi , e muốn set plugin Yith woo frequently bought together cho tất cả sản phẩm với Product type là Use related thì làm như nào ạ. e cảm ơn.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/756969561670604/