Mọi người cho e hỏi dùng wordpress có plugin nào kết nối được api ngoài ko hay phải code thêm ạ ?

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho e hỏi dùng wordpress có plugin nào kết nối được api ngoài ko hay phải code thêm ạ ?
Nguồn: Redirecting...