Mọi người cho e hỏi có cách nào chuyển phần mô tả danh mục xuống dưới phần hiển thị danh mục con không ạ.

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho e hỏi có cách nào chuyển phần mô tả danh mục xuống dưới phần hiển thị danh mục con không ạ.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/767587510608809/