Mọi người ai giúp e đc ko ạ Hiện tại e backup sources wordpress từ host về localhost. Nhưng đến lúc đăng nhập admin thì nó load hoài mà ko ra trang mặc dù e đã config đúng database.

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người ai giúp e đc ko ạ
Hiện tại e backup sources wordpress từ host về localhost. Nhưng đến lúc đăng nhập admin thì nó load hoài mà ko ra trang mặc dù e đã config đúng database.
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Mọi người ai giúp e đc ko ạ