Mng cho em hỏi, có plugin search nào mà hỗ trợ rest api wp không ạ. Hoặc có cách nào custom lại api đó không ạ.Em cảm ơn ạ !

Câu hỏi từ Group FB:
Mng cho em hỏi, có plugin search nào mà hỗ trợ rest api wp không ạ. Hoặc có cách nào custom lại api đó không ạ.Em cảm ơn ạ !
Nguồn: Redirecting...